Əlaqə
Tarix : 2011-09-16 | Baxılıb : 66228
Font Ölçüsü:   |  

Saytın rəsmi Youtube kanalı

www.youtube.com/user/facemarkaz
Facebook səhifəmiz
www.facebook.com/facemark.az
Twitter
www.twitter.com/AzFacemark
Gmail
facemark.az @gmail.com
Linkedin
www.linkedin.com/groups
Korporativ e-mail
info@facemark.az - istənilən sual, irad, təklif və əməkdaşlıq üçün əlaqə vasitəsi
qemze.pirazi@facemark.az - Reklam üçün
Saytımızda əlaqə vasitəsi kimi SMS ABUNƏ və MAİL ABUNƏ bölməsindən də istifadə etmək mümkündür. Bunun Siz daha operativ həm fikirlərinizi bizə çatdıra, həm də yeniliklərimizdən tez bir zamanda xəbərdar ola bilərsiniz. İlk dəfə olaraq facemark.az saytı FACEMARK adlı qısa alfanumerik adla sms abunə olanlara avtomatik olaraq öz xəbərlərini smslə də çatdıracaqdır.