bazar ertəsi, 25 oktyabr 2021

Yazarlar


Marketinqin məqsədləri, funksiya və prinsipləri

Marketinqin məqsədi dedikdə bu fəaliyyəti həyata keçirməklə müəssisənin nəyə nail olmaq istəməsi, bu fəaliyyət nəticəsində nə əldə etmək istəməsi başa düşülür və sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədləri ilə müəyyən olunur. ...

Çətin müştəri

Qadınlar niyə alır, nəyə inciyir, nə vaxt sevinir? Zəif, zəif deyib durduğumuz qadınlar bir müştəri kimi dünya üzrə alış-verişin 85%-ni edir və ya edilməsinə təsir göstərir.Qadınların stressini qəbul edin....

Nişan alma, izlə !!!

Qadınlar hərəkət edən hədəfdir. Və təbii ki, hərəkət edən hədəfi sabit hədəflə müqayisədə “vurmaq” daha çətindir. Bu halda hərbidə bilmirəm necə olur, amma biznesdə hərəkət edən hədəfə qarşı hərəkət etməlisən....

O artıq mağazadadır, yol verin !!!

“Xoş bir iltifat məni iki ay idarə edər” deyirdi Mark Tven. Yazının birinci hissəsinin davamı kimi burada artıq öncə sadaladığımız xüsusiyyətlərə məxsus müştəri artıq mağazadadır.Siz də bunu bilirsiniz və özünüzü hazır duruma gətirdiniz....

MÜSAHİBƏ

Reklam üçün

Sərgi, Konfrans, Festival

Reklam üçün

Abunəlik