bazar günü, 20 sentyabr 2020

Xarici xəbərlər


Pərakəndə ticarət müəssisələrinin iqtisadi əsasları və funksiyaları

İqtisadiyyatın bazar prinsipləri əsasında qurulması, təsərrufat fəaliyyətinin sərbəstləşməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq respublikamızın əmtəə bazarında mal təklifinin artması və çeşidinin dolğunlaşması pərakəndə ticarət müəssisələrinin də yeni əsaslarla qurulmasına və inkişafına da zəmin yaratmışdır. Bu zaman həm də dünya təcrübəsində təsdiq olunmuş bir qanunauyğunluğu nəzərə almaq lazımdir ki, bazar iqtisadiyyatına keçid prosesində pərakəndə ticarətin inkişaf surəti iqtisadiyyatın ümumi inkişaf surətindən xeyli yüksək olur....

Sietl Overleyk. Dövrümüzün ziddiyyəti

Tarixdə bizim dövrün ziddiyyəti odur ki, bizim çox binalarımız, ancaq, az hövsələmiz, geniş yollarımız, ancaq, dar düşüncəmiz var. Biz çox xərcləyir, ancaq, az şey əldə edirik. Biz çox şey alırıq, ancaq, az zövq alırıq....

САМЫЕ ВАЖНЫЕ СЕКРЕТЫ КОПИРАЙТИНГА

Как подготовиться к написанию продажного письма...

Strateji marketinq planlaşdırması

Planlaşdırma– təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün kursun müəyyən edilməsi və gələcəyi öncədən görmə prosesidir. Planlaşdırma məqsədləri müəyyən edən və onlara çatmağı tələb edən fəaliyyətləri yerinə yetirən fasiləsiz prosesdir. Marketing planlaşdırması marketing məqsədlərinə çatmaq üçün marketing resurslarından səmərəli istifadədir. Marketing planlaşdırmasının məqsədi firmanın rəqabət üstünlüyünün qurulması və müəyyənləşdirilməsidir. ...

Путь к сердцу потребителя лежит через его телефон?

Несмотря на колоссальное ускорение ритма жизни, внедрение высоких технологий в наш быт, решение многих задач, напротив, усложняется, а некоторые вопросы все равно остаются без точного ответа....

MÜSAHİBƏ

Reklam üçün

Sərgi, Konfrans, Festival

Reklam üçün