bazar ertəsi, 18 dekabr 2017

Yerli xəbərlər


ELEKTRON TİCARƏT YENİ İQTİSADİYYATIN ƏN MÜHİM ELEMENTİ KİMİ

Sənaye toplumunun təməlləri texnoloji cəhətdən XVIII əsrdə İngiltərdə buxar maşının icadı ilə, iqtisadi cəhətdən Adam Smithin “Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqat” əsərilə, siyasi cəhətdən isə Fransa burjua inqilabı ilə atılmışdır. ...

“Müştəri Marketinqi Modeli” böhran şəraitində müəssisələrdə marketinqin idarə edilməsi strategiyası və taktikası kimi

Böhran şəraitində müəssisələrdə marketinqin idarə edilməsi strategiyaları və ona yanaşmalar çox müxtəlifdir. Bunlardan bir neçəsinə nəzər salacayıq. Konkret strategiyalara keçməzdən öncə böhrandan çıxış yolunun effektiv və qeyri-effektiv strategiyalarını qruplaşdırmalıyıq. Çünki hazırda istifadə olunmuş ənənəvi strategiyalar mövcuddur ki, onların bir çoxu son böhran dövründə özünü doğrultmayaraq qeyri-effektiv metodlar sırasına daxil oldu....

Böhran şəraitində marketinqin prinsipləri

Bu prinsiplər dəyərə əsaslanan və Vebster tərəfindən təsvir olunan proseslərin məntiqinə tabedir. Bu prinsiplərin hər biri o qədər aydındır ki, onların ifadə edilməsinə ehtiyac qalmır. Buna baxmayaraq bu prinsiplərin qəbul edilməsi və təşkilatın fəaliyyətində tətbiq edilməsi təşkilatın müştərilərin ehtiyaclarına reaksiyasında və müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələrində köklü dəyişikliklərə səbəb ola bilər....

Tanış olun: - BÖHRAN (I yazı)

Mütəxəssislərin araşdırmalarına görə dünyada yeni yaranan şirkətlərin 40 %- i elə 1- ci il, digər 40 % - i isə 5 il içərisində öz fəaliyyətini dayandırır. Qısa desək, Darvinin dediyi kimi “yalnız güclü olanlar öz nəslini davam etdirə bilir”. Bəs dünya hiper rəqabəti şəraitində hələ də öz mövcudiyyətini qoruyub saxlamağı və bununla kifayətlənməyərək bazar payını daha da artırmağı bacaran şirkətlərin sirri nədir? ...

“Youth Inc.” Proqramı çərçivəsində gənc sahibkarlar üçün silsilə təlimlərə start verilib

“Youth Inc.” Proqramı DVC tərəfindən “Coca-Cola” şirkətinin dəstəyi ilə həyata keçirilir...

MÜSAHİBƏ

Reklam üçün

Sərgi, Konfrans, Festival

Reklam üçün