Yeni dünyada iqtisadi modellər və biznesin aparılması yolları dəyişib. Yazıçı Evrim Kuran deyir ki, “Yeni nəsilləri başa düşmək və hərəkətə keçmək ilk növbədə qarşıdurma tələb edir, onunla üzləşmək isə cəsarət”.


Facemark xarici xəbərə istinadən bu haqda araşdırmanı təqdim edir.


İstedadın yenidən müəyyənləşdirilməsi


Manpower-ın 2021-ci ildəki İstedad çatışmazlığı hesabatına görə, qlobal miqyasda yüzdə 69 olan istedad çatışmazlığının 2022-ci ildə çox daha ciddi ölçülərə çatacağını düşünürəm. Belə bir kontekstdə istedadı yenidən müəyyənləşdirmək çox vacibdir. Təşkilatlar yeni nəslin rəhbərlərə və qurumlara mesajlarını daha yaxşı oxumalıdırlar. İnsan idarəçiliyində ənənəvi strategiyalarla macəraya başlamaq əvəzinə, mədəniyyətə üstünlük verən, əsaslandırılmış orijinal və real təcrübələr irəli sürülməlidir.


Müxtəliflik, bərabərlik və inklüzivlik


Bugünkü iş dünyasında təşkilatlar təkcə fərqləri görməməli, həm də öz maraqlı tərəflərini bir araya gətirməli və qərar vermə prosesinin hər addımında bütün komponentlərin ifadə sahəsinə sahib olmasını təmin etməli olduğu bir macəra içərisindəyik. Bizi unikal edən demoqrafik təcrübəni daha yaxşı başa düşməliyik və ədalətli təşkilat mədəniyyəti üçün maraq və empatik marağımızı qorumalıyıq.


Əks mentorluq


Əks mentorluq hədəflənmiş gələcək üçün əvəzolunmaz olan innovativ perspektiv inkişaf etdirmək üçün çox uyğun bir vasitədir. Bənzərsizləri bir araya gətirmək və onların bir-birinə toxunmasına icazə vermək təkcə bizim yenilik əzələmizi gücləndirməyəcək, eyni zamanda bu, bizim yaş, nəsil, cins və sinif ayrı-seçkiliyinə qarşı yeni diskurs və mübarizə sahələri yaratmağı da asanlaşdıracaq.


Çevik işçi qüvvəsinin əhəmiyyəti


Biz bir neçə il əvvəl təsəvvür edə bilmədiyimiz radikal çevikliklə fəaliyyət göstəririk. Frilanserlər işçiləri kimi yeni işçi qüvvəsini dəqiq oxumaq üçün bizə qərəzlərdən uzaq real perspektiv lazımdır. Tutaq ki, istedad uğrunda döyüşün qalibi istedadın özüdür.