Facemark xarici xəbərə istinadən online şirkətlərin böyüməsinə mane olan 5 əngəl haqqında araşdırmanı təqdim edir:


Araşdırmalara görə, 2021-ci ildə dünyada 2,14 milyarddan çox insan onlayn məhsul və xidmətləri satın alır. Rəqəmsallaşan dünyada şirkətlərin istehlakçı gözləntilərinə cavab verməsinin və rəqabət mühitində böyüməsinin getdikcə çətinləşdiyini ifadə edən beynəlxalq təlim platforması Laba təlimçiləri onlayn satış təşkilatlarının böyüməsinə mane olan 5 tələ və həll yollarını bölüşürlər. Pandemiyanın təsiri ilə həyatımıza daha çox daxil olan rəqəmsallaşma həm qurumlara, həm də fərdlərə təsir edir. Araşdırmalar 2021-ci ildə onlayn məhsul və xidmətləri alan 2,14 milyarddan çox insanın olduğunu göstərsə də, növbəti illərdə bu rəqəmlər artacaq.


Mağazadan alış-veriş dövrü bitir.


Son araşdırmalar göstərir ki, 2040-cı ilə qədər bütün alışların 95 faizi, o cümlədən avtomobil və ərzaq alış-verişi internet vasitəsilə həyata keçiriləcək. Beynəlxalq təhsil platforması Laba təlimçiləri rəqəmsallaşma prosesində nəzərə alınmayan 5 tələni aşağıdakı kimi sadalayır:


1. Layihənin texnoloji həyata keçirilməsini vurğulayarkən digər prosesləri unutmaq


Şirkətlər tez-tez məhsulun mümkün qədər texnoloji cəhətdən məşhur olmasına diqqət yetirirlər. Bununla onlar əməliyyat sisteminin idarə edilməsini, eləcə də logistika, satınalma və B2B kimi digər kanalları nəzərdən qaçırırlar. Bu vəziyyətin qarşısını almaq üçün təşkilatlar onun bütün biznes elementlərini paralel şəkildə tərtib etməsi, e-ticarəti prioritet təşkil etməsi və onlayn mağazanızın KPI-lərini layihədə iştirak edən bütün şöbələrin nəticələri ilə əlaqələndirməsi vacibdir.


2. Strateji məqsədləri düşünmədən fəaliyyət planının yaradılması


Şirkətlər tez-tez mümkün qədər tez başlamağa və nəticələri hesablamadan tez qərarlar verməyə çalışırlar. Bu yanaşma miqyasda problemlər yaradır. Məsələn, bir təşkilatın sayta yeni funksiya əlavə etməsi lazım olduqda, bu, texniki cəhətdən qeyri-mümkün və ya çox bahalı ola bilər. Qurumların uzunmüddətli uğurlu nəticələr əldə etməsi üçün işə başlamazdan əvvəl uzun və qısamüddətli məqsədləri barədə qərar verməlidirlər.


3. Resurs çatışmazlığına məhəl qoymamaq


Müəssisələr ilk dəfə onlayn proseslərə başladıqda riskləri azaltmağa çalışırlar. Onlar şirkət daxilindən borc götürməklə daha az xərcləyir, işçilərin diqqətini əsas layihə tapşırıqlarından yayındırır və sərmayənin dərhal qaytarılmasını gözləyirlər. Bununla belə, belə bir plan müxtəlif biznes sektorlarında əhəmiyyətli xərclərə və hətta itkilərə səbəb ola bilər. Bu səbəbdən işə başlamazdan əvvəl həm fərdi, həm də maliyyə resurslarını nəzərdən keçirmək və planlar hazırlamaq, yarana biləcək problemlər zamanı daha təsirli addımların atılmasına töhfə verəcək.


4. Yolda iqtisadi elementləri kəşf etməyə çalışmaq


Şirkətlər çox vaxt müəssisənin, məhsulun və ya müştərinin gəlirliliyinə diqqət yetirərək təşkilatın gəlirliliyini hesablamır. Buna görə də təşkilatın böyüməsinə mane olan qısamüddətli qərarlar qəbul edirlər. İkinci yanlış fikir, yenidən dizayn edilməli və ləngiməli olan bir iş modelini həyata keçirməkdir. Bütün bunların qarşısını almaq üçün yolun başlanğıcında iqtisadi addımlar üzərində düşünmək vacib olacaq.


5. Əsas işə yaxın yeni biznes xətti yaratarkən hər şeyi eyni vaxtda etməyə çalışmaq


Əsasən ənənəvi şirkət üçün onlayn proseslər asan deyil. Bu cür qurumlarda təsdiqlər çox uzun vaxt apara bilər ki, bu da işi ləngidə və yaradıcılığı məhdudlaşdıra bilər. Yeni iş xətti yaratmaq istəyən qurumlar iki iş xəttini bir-birindən ayıraraq daha səmərəli proses yarada bilərlər. Məsələn, texnoloji məhsullar istehsal edən bir şirkətin istehsal və e-ticarət sahəsində fəaliyyətini bir-birindən ayıraraq fərqli komandalarla işləməsi daha səmərəli addım olardı.