Data və İstehlakçı davranışı panelinin sonunda iştirakçıların sualları spikerlər tərəfindən cavablandırılıb!