Çirkab (tullantı) sularının idarəedilməsi, təkrar email və ətraf mühitə təsirləri panelinin sonunda maraq yaradan suallar spikerlər tərəfindən cavablandırılıb!