Dilimizdə “maliyyə icarəsi” mənasını verən lizinq, bağladığınız müqavilə müddətində investisiya məhsulu olaraq istifadə etdiyiniz bir məhsuldan istifadə hüququnu əldə edə biləcəyiniz bir maliyyələşdirmə üsuludur.


Facemark.az xarici mənbəyə istinadən "Lizinq nədir və hansı növləri var?" mövzusunda araşdırma yazını təqdim edir!


Lizinq şirkəti icarəçinin müqavilə müddətində ödəyəcəyi icarə haqqını müəyyən edir.Biznesini genişləndirmək üçün investisiya ehtiyacı hiss edən müəssisələr, qiymətli kağızlar və ya daşınmaz əmlak almaq üçün biznesin kapitalını xərcləmək əvəzinə maliyyə lizinq metoduna üstünlük verə bilərlər. Orta və uzunmüddətli maliyyələşdirmə üsulu olan lizinq investisiyalarınızı satın almaq əvəzinə icarəyə götürməyə imkan verir. Beləliklə, siz resurslarınızı daha sərfəli və səmərəli qiymətləndirə bilərsiniz.


Lizinq iki fərqli şəkildə həyata keçirilir:


Maliyyə lizinqi,
Əməliyyat icarəsi.


Maliyyə lizinqi


İnvestisiya predmeti olan əmlak lizinq şirkəti tərəfindən satın alınır və icarəçinin ödəməli olduğu icarə ödənişləri müqabilində icarəçiyə istifadə hüququ verilir.
Müqavilə müddəti başa çatdıqdan sonra əmlaka mülkiyyət hüququ simvolik qiymətlə icarəçiyə keçir.
İcarəyə götürən, ödənilmiş icarə haqqının hamısını deyil, yalnız ödənilən faizin bir hissəsini xərc kimi qeyd edə bilər.
İcarəyə götürən icarəyə götürdüyü investisiya mülkiyyətindən istifadə hüququna görə amortizasiya edir.


Əməliyyat İcarəsi


Bu lizinq növündə investisiya mülkiyyəti lizinq şirkətinə məxsusdur.
İcarəyə götürən investisiya əmlakını iqtisadi ömrünün 80%-dən az müddətə icarəyə verir.
İcarəyə götürən tərəfindən icarəyə götürülmüş investisiya mülkiyyətinin icarə dəyərinin diskont edilmiş dəyəri satış dəyərinin 90%-dən çox ola bilməz.
Kirayəçi ödənilən bütün icarə haqlarını xərc kimi qeyd edə bilər.
Müddət bitdikdən sonra icarəyə götürülmüş əmlak lizinq şirkətinə qaytarılır.


Qeyd edək ki, Azərbaycanda da lizinq xidmətləri bazarı getdikcə inkişaf edir. Hazırda Azərbaycan lizinq xidmətləri bazarında Qafqaz lizinq, AG lizinq,Vestmark Financial Leasing Investment Company,Azərlizinq, Azərlizinq İLŞ, Günay-Lizinq, Unilizinq, Atalizinq, Muğanlizinq, MCB Lizinq kimi şirkətlər fəaliyyət göstərir.