II Panel


Çirkab (tullantı) sularının idarəedilməsi, təkrar email və ətraf mühitə təsirləri panelinin moderatoru Amin Məmmədovun forum zamanı çıxışını təqdim edirik!