“Çirkab (tullantı) sularının idarəedilməsi, təkrar email və ətraf mühitə təsirləri panelinin spikeri, Nijhuis Saur Technology”- Bölgə satış direktoru Emiel Kosterin forum zamanı çıxışını təqdim edirik!