"Maliyyə hesabatları və audit" panelinin moderatoru Moderator Abdulkərim Sadiqovun dəvət videosunu təqdim edirik!