"Ziddiyyətlərin harmoniyası" panelinin moderatoru Mehdi Babayevin dəvət videosunu təqdim edirik!