“Mühasibat uçotunu necə tam təşkil etmək olar? Bunu 3 qrupda qruplaşdırmışıq:


  • Birinci əməliyyatların yazılmasıdır. Buna “uçota alma” deyirik.
  • İkinci əməliyyatların oxunması. Bunu “hesabatlılıq” adlandırırıq.
  • Üçünücü əməliyyatların yoxlanılması. Bunu isə “audit” adlandırırıq.

Mühasibat uçotunda bütün fəaliyyətin yazılmasından, ikili yazılışın həyata keçirilməsinin vacibliyindən danışılır. Mühasiblər buna müxabirləşmə deyirlər. Uçot tələb edir ki, biznesdə baş vermiş bütün proseslər mütləq qaydada yazılsın, əgər yazılmasa o halda uçot ya yarımçıq, ya da yanlışdır”.


Bu sözləri Good Finance MMC-nin Direktoru Vüsal Səlimov III Maliyyə və İnvestisiya Forumu zamanı qeyd edib.


Vüsal Səlimovun tam çıxışını dinləmək üçün aşağıdakı linkə daxil ola bilərsiniz: