MİRF Layihə rəhbəri Cabir Süleymanlının açılış nitqini təqdim edirik!