ATV Xəbərin DMC2023 haqqında hazırladığı süjeti təqdim edirik!