Sərt rəqabət və aqressiv marketinq dövründə bəzi firmalar da var ki, onlar da demarketinqi seçirlər. Bu qəribə görünə bilər, amma faktdır ki, demarketinq məhsullara tələbatın azalması üçün getdikcə daha çox istifadə olunur.