“Azərbaycan Kredit Bürosu” MMC (AKB) ISO/IEC 27001:2022 - İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi üzrə beynəlxalq sertifikatı əldə etmişdir.


Qiymətləndirməni sertifikasiyanı həyata keçirmək üçün tələb olunan səlahiyyətə malik, Birləşmiş Krallığın Akkreditasiya Xidmətində (UKAS) akkreditasiyadan keçmiş, nüfuzlu “CFECERT” şirkəti həyata keçirmişdir.


Müvafiq qiymətləndirmə zamanı təşkilatın informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı siyasəti, prosedurları və fəaliyyətinin ən son beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunluğu, həmçinin informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı risklərin idarə edilməsi istiqamətində görülmüş işlər qiymələndirilmiş və nəticədə AKB-nin müvafiq sertifikata uyğunluğu təsdiq edilmişdir. Qiymətləndirmə ISO/IEC 27001 sertifikasiyasının ən son yenilənmiş 2022-ci il versiyası üzrə həyata keçirilmişdir.


ISO/IEC 27001:2022 sertifikatı AKB-nin fəaliyyətinin səmərəliliyini və təhlükəsizliyini artırmaq, məlumatların mühafizəsi tədbirlərini gücləndirmək və tərəfdaşları arasında inamı daha da möhkəmləndirmək üçün davamlı səylərini əks etdirir. Müvafiq sertifikata nail olmaqla AKB - bank və maliyyə ekosisteminin aktiv iştirakçısı olaraq etibarlı tərəfdaş olduğunu bir daha ifadə etməkdən məmnunluğunu ifadə edir.


Xatırladaq ki, AKB 15 yanvar 2018-ci il tarixində yaradılmışdır. AKB müştərilərin kredit tarixçəsini təşkil edən məlumatların kredit təşkilatları ilə yanaşı daha geniş mənbələrdən, o cümlədən lizinq, sığorta, kommunal xidmətlər göstərən müəssisələrdən, nisyə mal alqı-satqısı həyata keçirən şirkətlərdən, habelə borc öhdəliyi ilə bağlı digər məlumat bazalarından toplanılmasını, saxlanılmasını, təhlilini, kredit hesabatlarının formalaşdırılmasını, borcalanlara fərdi reytinqlərin verilməsini və digər əlavə dəyər yaradan xidmətlərin həyata keçirilməsini təmin edən qurumdur.


Hazırda AKB-nin tərəfdaşlarının sayı 240-a yaxındır.


AKB korporativ təşkilatlara dəstək göstərməklə yanaşı, vətəndaşlara da Findoc portalı (www.findoc.az) üzərindən xidmətlərini təqdim edir.