OMO yuyucu vasitəsinin reklamında palçığın nə qədər gözəl, sərt, sağlam və dəhşətli olduğu vurğulanır. Palçığın imic potensialı təbiətdə və mədəniyyətdə bağlanmışdır. "Palçıq" sözünün altında yalnız yaş torpaq deyil, həmçinin içki, dondurma, ketçup, və rəsm çəkmək boya da nəzərdə tutulur. 


 


 
Meşədə məktəb
 
 Havada oyunlar
 Havada oyunlar 
 
Dadlı içkilər
 
 
Valehedici ləkələr 
 
Palçıq
 
Geyimləri işıqlandırdı 
Palçığa son qoydu