Funny Finch-dünyada səslə idarə olunan  ilk xoşagələn, bir az da dəcəl it, şübhəsiz ki, istifadəçiyə interaktivliyin və dərin əlaqənin yeni səviyyəsini təqdim edir. 


Royal Advertising agentliyinin kreativ direktoru Andrey Françuk bildirir ki, uşaqlıqda "Disney" və "Warner Brothers" in cizgi filmlərini çox sevirdi və yeni qəhrəman məhz onlardan ruhlanaraq yaradılmışdır. 


 


"Biz səmimi qəlbdən əminik ki, yeni əlavə mobil oyunlar kateqoriyasında seviləcək. Axı bizim qəhrəman özünəməxsus xarakter və tarixə malikdir."


"Fanny Finch" lə danışmaq, ona telefonda xüsusi yer ayırmaq olar, çünki o, hər şeyi başa düşür. Axı o, ağıllı, xoşagələndir və öyrənməyi çox sevir.