cümə, 14 may 2021

HAQQIMIZDA

80071

Azərbaycan iqtisadiyyatının azad inkişafı onun müstəqilliyi ilə həmyaşıddır. Qloballaşan dünyanın artıq bir çox tələbləri var ki, onlara uyğunlaşmaq və tələbə uyğun hərəkət etmək lazım gəlir. Orta təbəqənin əsas inkişafı məhz orta sahibkarlığın inkişafından asılıdır. Bu yolda isə şirkətlərin dadına marketinq çatır. Marketinq artıq bir elm sahəsi olmaqdan çıxaraq sənətə çevrilməyi bacarıb. Marketinq həm də müştərini anlamaq, onun istəyinə uyğun hərəkət etmək sənətidir.

Azərbaycanda marketinq ilk öncə kiçik çaplı şirkətlərdə özünə yer tapdı, inkişaf etdi. Lakin çox keçmədi ki, böyük şirkətlər də dərk etməyə başladılar ki, nə qədər böyük olurlarsa-olsunlar, müştəri dəyişkəndir, o istədiyi vaxt "sizi qoyub gedə bilər". Xüsusən qlobal iqtisadi böhrandan sonra bir çox şirkətlərin tələb listində birinci yeri ixtisaslı marketinqyönlü kadrlar təşkil etməyə başladı. Sevindirici haldır ki, çox az zaman keçməsinə baxmayaraq şirkətlərin marketinq aktivliyi və onun keyfiyyəti ilbəil müsbət yöndə artmaqdadır. Buna Azərbaycanda marketinqin I mərhələsi də demək olar. I mərhələ daha çox görüb götürmə, eynilə tətbiq etmə kimi xüsusiyyətlər daşıyıb, daha çox uyğunlaşdırma kimi xüsusiyyətləri ehtiva edib. Marketinqin Azərbaycanda II mərhələsi ilə milli-mədəni dəyərləri daha dərindən öyrənən və onu müasir marketinq fəndləri ilə düzgün uyğunlaşdıran bir nəsil yetişməkdədir.

Bu və bunun kimi digər əksiklikləri aradan götürmək üçün bütün marketerlərin ortaq meydanı olan FACEMARK.AZ onlayn marketinq portalı var.

21 oktyabr 2011-ci ildən saytımız rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayıb. Sloqanımız da çox sadədir: Marketinqin Üzü. Yəni marektinqin real vəziyyəti, potensial imkanları olduğu kimi, əməyə hörmətlə, inkişafa yönəlik tənqidlərlə o üzün formalaşdırmasında meydan rolunu oynamaq və nəticədə marketinqin Azərbaycanda inkişafında az da olsa xidmət göstərmək istəyirik və bunu bacaracağımıza əminik.

Facemark.az eyni zamanda Azərbaycanda və dünyada keçirilən 20-dən çox beynəlxalq reklam və marketinq festivallarının media partnyorudur. Eyni zamanda Azərbaycanda illik olaraq keçirilən Digital Marketing Conference təşkilatçısıdır.

Paylaş

MÜSAHİBƏ

Reklam üçün

Sərgi, Konfrans, Festival

Reklam üçün