Olimpiadanın birinci turunda 1400 nəfər iştirak etmişdir. Onlardan 88 nəfər 25 bal və daha artıq toplayaraq ikinci tura vəsiqə qazanmışdır. Bütün iştirakçılara göstərmiş olduqları nəticələr haqqında məlumat saat 18-dən etibarən e-mail unvanına göndəriləcəkdir. İkinci tura vəsiqə qazanan bütün tələbələrimizi təbrik edirik.


Tələbələrin universitetlərə görə paylanması:ADNA - 32 nəfər,
ADİU - 18,
BDU - 11,
QafqazU - 9,
ADİdarəçilikA - 7,
MDU Bakı filialı - 4,
AzİnşaatMU - 3,
ATibbU - 1,
ATexnikiU - 1,
ADillərU - 1,
AƏməkSosMünA - 1.
79 oğlan, 9 qız tələbə
ən yüksək bal - 35(2 nəfər) (sualların çətinliyinin isbatı)


II tura keçən tələbələrin adlı siyahısı və topladığı ballar:


s/n adı soyadı ata adı BAL
1 ELGİZ ƏLİYEV AKİF 35
2 PƏRVİN MİRZƏZADƏ SULTANAĞA 35
3 ELDAR BABAYEV YAŞAR 34
4 ŞÖHRƏT İSAZADƏ CAVANŞİR 34
5 İLAHƏ BÜNYATOVA NAMİQ 33
6 ORUC ƏHMƏDOV BAHƏDDİN 33
7 ƏZİZAĞA HAXVERDİYEV ARZU 33
8 MƏHƏRRƏM İSMAYILOV MƏHƏMMƏD 33
9 CEYHUN QURBANOV CƏBRAYIL 33
10 SÜLEYMAN SÜLEYMANOV OQTAY 33
11 AYDAN AĞABƏYLİ FİRUDİN 32
12 BƏHRUZ ƏHMƏDOĞLU ƏHMƏD 32
13 ELDAR ƏLİZADƏ ƏLİ 32
14 NURLAN MƏSİMLİ ƏVVƏL 32
15 ELÇİN ABİYEV RƏHMAN 31
16 HƏŞİM ƏHMƏDOV RAMİZ 31
17 TOĞRUL ABBASOV ƏLƏSGƏR 30
18 ÜLFƏT BAXIŞOV ÇİNGİZ 30
19 RÜSTƏM BƏHMƏNZADƏ ƏMİNAĞA 30
20 ORXAN ƏLİLİ RAZİM 30
21 AFİZ ƏLİYEV YƏHYA 30
22 ASİF FƏRZİZADƏ FİRDOVSİ 30
23 ORXAN MEHDİYEV ALLAHVERDİ 30
24 TURAL MİRZƏZADƏ ƏLİAĞA 30
25 RƏHMAN MUSTAFAYEV ELMAN 30
26 ZAMİR SALMANOV NADİR 30
27 YUSİF SƏFƏROV YAŞAR 30
28 VÜQAR HEYDƏROV DANİYAR 29
29 MÜSEYİB HÜSEYNOV SƏHRAB 29
30 KAMRAN MƏMMƏDOV QALİB 29
31 MUSTAFA MUSTAFAYEV NƏRİMAN 29
32 CAVİD NƏBİYEV RAFİQ 29
33 PEYRUZ QASIMOV RAFAEL 29
34 HEYDƏR QAYBALIYEV QARA 29
35 CAVİD TAĞIYEV SÖHRAB 29
36 ASİF XƏLİLOV MEHMAN 29
37 AZAD BAĞIROV NİYAZİ 28
38 CEYHUN ƏHMƏDOV SƏRDAR 28
39 TOĞRUL GÜLGƏZLİ QABİL 28
40 ORXAN HƏMİDLİ FƏXRƏDDİN 28
41 FƏRİD HƏSƏNOV ƏSGƏR 28
42 KƏNAN HÜSEYNLİ QURBAN 28
43 ELÇİN MAHMUDOV MƏSUD 28
44 CEYHUN OSMANLI ELMƏDDİN 28
45 RAMİN RƏHİMZADƏ RAUF 28
46 MUSA SÜLEYMANOV ARİF 28
47 TOFİQ AĞAYEV TARİYEL 27
48 AZƏR BƏYLƏRZADƏ QANBAY 27
49 HİKMƏT DAŞDƏMİROV ŞAİQ 27
50 KAMAL ƏLİYEV FİRUDİN 27
51 AZƏRXAN ƏSƏDLİ ASİF 27
52 SERVAN HEYDƏRLİ OKTAY 27
53 ƏLƏKBƏR HEYDƏROV AZƏR 27
54 ƏRŞAD MEHDİYEV BƏHRUZ 27
55 NƏRMİN MEHRƏLİYEVA VƏLİXAN 27
56 YUSİFBƏY PADAROV XƏLİL 27
57 EMİL QASIMZADƏ EYLƏR 27
58 VÜQAR QURBANOV ÇİNGİZ 27
59 FARİQ RƏCƏBLİ FƏRAİL 27
60 ÜLVİ RZA-QULİYEV RAFİQ 27
61 SAMİR ZEYNALOV FƏXRƏDDİN 27
62 VÜSAL ABBASOV AYDIN 26
63 XANIM AXUNDOVA ARİF 26
64 ŞƏHRİYAR CƏFƏROV FƏDARİK 26
65 AZƏR ƏZİMOV FƏDAYİ 26
66 BƏYAZİD MƏLİKOV MAHMUD 26
67 CAVİD MƏMMƏDOV ƏLİRZA 26
68 ORXAN MUXTAROV ZİYAFƏT 26
69 CABBAR NƏCƏFOV ƏLİ 26
70 ARZU ŞAMIYEVA RAFİQ 26
71 SƏRVƏT SOLTANOV SƏNAN 26
72 İLYAS ABBASOV MİKAYIL 25
73 RƏFAİL BABAZADƏ ƏLİ 25
74 KƏNAN BƏKİRLİ KƏMALƏDDİN 25
75 SƏİDƏ ƏHMƏDOVA SABİR 25
76 ƏLİ ƏLİYEV RƏHBƏR 25
77 RÜFƏT ƏZİMOV TƏRLAN 25
78 ARZU İSMAYILOVA RAKİF 25
79 NİGAR MEHRƏLİYEVA VƏLİXAN 25
80 SADIQ MƏMMƏDOV ELŞAD 25
81 NİCAT MURTUZAYEV MİRAĞA 25
82 ASİF MÜTƏLLİMZADƏ ARİF 25
83 AYSEL NAİBOVA NAİB 25
84 XƏZƏR NƏCİMBƏYLİ RUHƏDDİN 25
85 VÜSAL QASIMOV ZAMƏDDİN 25
86 AYAZ SADIQOV İLQAR 25
87 EMİL ŞİRİNLİ ŞİRİN 25
88 ƏZİZ İMANOV YUSİF 25