2015-ci ildən mövzuları və qonaqları ilə ünsiyyət və marketinq dünyasının qapılarını yenilikçi düşüncələrlə açan "Marketing Meetup" bu il 9-cu dəfə 18 oktyabr tarixində “Human X.0” mövzusu ilə keçiriləcək.


Facemark.az "Marketing Meetup 2022"nin rəsmi olaraq media tərəfdaşıdır.


Qloballaşmanın gücləndiricilərindən biri olan texnoloji inkişaflar xüsusilə son 20 ildə dünyanı inqilablar və təcrübələrlə bir araya gətirib. Qarşılıqlı münasibətimizi dəyişdirən reallıqda hazırlanmış təcrübələr indi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0-dan çox-çox çoxdur... Sonsuz dəyişikliyin qaydaları rəqəmlərlə necə məhdudlaşdırıla bilər? Texnologiyanın hüdudsuz dövrü ilə bu dəyişikliyin mərkəzində olan “insan”, “insanlıq” hara gedir?


Rəqəmsallaşma ilə yanaşı texnologiyanın inkişafının və beləliklə də sosial həyatdakı transformasiyanın hərtərəfli müzakirə ediləcəyi "Marketing Meetup", gələcəklə bağlı proqnozlarını yeni tendensiyalar və texnologiyalar əsasında saxlamağa hazırlaşır.


Biznes modellərinin mərkəzində insanlar, insanların mərkəzində sağlam düşüncə


Transformasiyanın texnologiya və əməliyyatla məhdudlaşmadığı, yaşadığımız əsrdə, texnologiya, elm, mədəniyyət və biotexnologiya sahələrində geniş çevrilmənin başladığı bir mədəniyyət dəyişikliyi necə baş verə bilər?


Artıq yeni medianın dinamikasından və reallıqlarından asılı olmayaraq yeni sosial dəyərlər haqqında düşünmək mümkün deyil. Pandemiya prosesinin başlanğıcından bəri mövcud olan nümunələrin məhv edilməsi ilə bərabərsizliklər barədə məlumatlılığın artdığını, fərdiliyin yerini kollektiv düşüncə və əməkdaşlığa buraxdığını gördük. Şəffaflığın yeni bir dəyər olaraq əhəmiyyət qazandığı və istehlakçı davranışında sosial məsuliyyətli brendlərə üstünlük verildiyi bir dünyada strategiyalar və vəzifə təsvirləri də dəyişməlidir. Deyə bilərik ki, tədbirli olmaq müasir insandan fərqli olaraq onun əhəmiyyətini artırıb.


Müasir dünyada tanınmış müasir insandan fərqli olaraq sağlam düşüncəyə əsaslanan insanlar texnologiyanın dəyişdirdiyi dünyanın sosial məsələlərə də diqqət yetirməsini tələb edirlər. Bütün komponentləri nəzərə alaraq, "Human X.0"ı araşdıran "Marketing Meetup"da bu il sizinlə doqquzuncu dəfə görüşməyə hazırlaşırıq.


18 oktyabr 2022-ci il tarixində "Human X.0" mövzusu ilə baş tutacaq "Marketing Meetup"da rəqəmsal transformasiyada inam və reputasiya dinamikası, qlobal iqtisadiyyatda yeni tarazlıqlar, Web 3.0-ın gələcəyi, Metaverse-in dəyişəcəyi sektorlar, iqlim böhranı və davamlı biznes modelləri, sektorların transformasiya gündəmləri və süni intellektdə yeni imkanlar, onların sosial və insani aspektlərindən danışılacaq.


"Marketing Meetup"ın əsas mərhələsində nələr müzakirə olunacaq?


“Human X.0” mövzusu ilə keçiriləcək "Marketing Meetup"ın əsas mərhələsində rəqəmsal transformasiyada inam və reputasiya dinamikası, qlobal iqtisadiyyatda yeni balanslar, Web 3.0-ın gələcəyi, Metaverse dəyişəcək, iqlim böhranı və davamlı iş modelləri, sektorların transformasiya gündəmləri və süni intellektdə yeni inkişaflar, imkanlar sosial və insani aspektləri ilə müzakirə ediləcək.


Oktyabrın 18-də Wyndham Grand İstanbul Leventdə baş tutacaq "Marketing Meetup", əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu il eyni vaxtda Mertaverse-də qonaqları ilə görüşəcək.


Yeni dövrün proqnozlarını bütün komponentləri ilə təqdim etməyə hazırlaşan "Marketing Meetup22" haqqında daha ətraflı məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz.