Facemark.az xarici mənbəyə istinadən araşdırma yazını təqdim edir!


Bərpa olunan enerjini təbii proseslərdən istifadə etməklə yaranan enerji kimi xarakterizə etmək olar. Bərpa olunan enerji mənbəyi tükənməzdir. Başqa sözlə, məhdud fosil qaynaqlarından asılı olmadan istehsal edilə bilər və davamlılığı vardır. Bərpa olunan enerjinin digər tanınmış adı davamlı enerjidir. Onun istifadəsi zamanla geniş yayılmışdır; Xüsusilə neft və kömür kimi ehtiyatların ətraf mühitə vurduğu ziyana görə bərpa olunan enerji məsələsinə önəm verilməsi diqqət çəkir. Beləliklə, bərpa olunan və bərpa olunmayan enerji mənbələri insanları maraqlandıran mövzulardan biridir.


Təbiətdəki bərpa olunan enerji mənbələri aşağıdakılardır;


1. Günəş enerjisi
2. Biokütlə enerjisi
3. Külək enerjisi
4. Geotermal enerji
5. Hidrogen Enerjisi
6. Hidravlik Enerji
7. Dalğa Enerjisi


Bu ehtiyatlar, qalıq enerji resurslarından fərqli olaraq, zamanla tükənmir. Bərpa olunan enerji mənbələri; Benzin, kömür və təbii qaz kimi bərpa olunmayan enerji mənbələrinə alternativ yaratmaqla tanınır və bir çox fərqli sahədə istifadə oluna bilir.


Bərpa olunan enerji niyə vacibdir?


Bərpa olunan enerji mənbələri getdikcə daha vacib bir məsələdir. Sürətlə artan əhalinin istilik tələbləri, artan sənayeləşmə və artan nəqliyyat vasitələri enerji ehtiyacını özü ilə gətirir. Qalıq yanacaqların isə gözləniləndən çox daha qısa müddətdə tükənməsi gözlənilir. Bundan əlavə, geniş istifadə olunan benzin, kömür və linyit kimi yanacaqlar innovativ texnologiyalardan istifadə edilmədikdə ətraf mühiti çirkləndirir. Bu səbəblərdən alternativ enerji istehlakı təbiətin və insan həyatının davamı baxımından kritik nöqtədədir. Ənənəvi enerji mənbələrinin ətraf mühitə təsirlərini və bu təsirləri kompensasiya etmək üçün xərclənən məbləğləri nəzərə alsaq, bərpa olunan enerji mənbələrinə investisiyalar olduqca zəruridir.