Facemark.az xarici mənbəyə istinadən "Repo və əks repo əməliyyatları" haqqında araşdırma yazını təqdim edir!


Repo əməliyyatları müəyyən müddətə investisiya imkanı təklif edən və təhlükəsiz gəlir əldə etmək istəyən investorlar üçün çox münasibdir. İndi isə gəlin repo və əks repo əməliyyatlarını daha ətraflı izah edək...


Repo əməliyyatları geri götürmə öhdəliyi ilə edilən əməliyyat növü olsa da; bir tərəfə məxsus qiymətli kağızları gələcəkdə geri almaq vədi ilə satmaq üçün repo; Digər tərəfdən qiymətli kağızların gələcəkdə yenidən satılması vədi ilə alınması isə əks repo adlanır. Repo əməliyyatlarında qısamüddətli faiz gəlirləri əldə edilərkən, əməliyyatlar investorla bank arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən həyata keçirilir.


Repo provayderi öz qiymətli kağızlarını qarşı tərəfə borc verməklə borc götürməklə vəsait təmin edərkən əks repo tərəfi qiymətli kağızları borc götürərək və qarşı tərəfə borc verməklə maliyyələşməni təmin edir. Repo əməliyyatlarını digər pul bazarlarından fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyət qiymətli kağızın real ödəmə müddətinin alıcı və satıcının ehtiyaclarını ödəmək üçün qısaldılmasıdır.


Repo əməliyyatlarında istifadə olunan qiymətli kağızlar aşağıdakılardır:


Dövlət istiqrazları, xəzinə vekselləri, bank vekselləri və bank zəmanətli vekselləri, İctimai Tərəfdaşlıq İdarəsi və Mənzil İnşaatı Administrasiyası tərəfindən buraxılmış borc qiymətli kağızları və bazarda və ya birjada satılan Aktivlə təmin olunmuş qiymətli kağızlardan başqa digər borc qiymətli kağızları və s.