Virtual dünyanın insanların həyatında böyük təsirə malik olduğu müasir dövrümüzdə şirkətlər marketinq xərclərinin bir hissəsini dijital aləmə yatırmağa başlamışdır.Sosial media həm sürəti həm də əhatə dairəsi etibarilə dijital marketinqdə böyük önəmə sahib olduğundan bu sahəyə ölkəmizdə maraq artmağa başlayıb. Artıq şirkətlər social medialarını professionallara həvalə etməyə başlayıblar.Sosial media sürətli olduğu üçün real time marketing baxımından ən effektiv vasitə hesab olunur. Misal üçün 1 neçə gün öncə “Whatsapp”da olan dəyişiklik qısa zamanda bütün dünyada trendə çevrilmiş və öz əksini bizim facebook səhifələrimizdə bu formada tapmışdır. İş MaxCreative reklam agentliyinə məxsusdur.