şənbə, 24 iyul 2021

Ən yeni 5 sosial şəbəkə trendi - FMR TV

349

Kontent yaratmaq heç də asan iş deyi̇l. İzləyi̇ci̇ləri̇n 68%-i marka postlarını maraqla qarşılamır. İzləyi̇ci̇ kütləsi̇ni̇n marağını cəlb etmək üçün Facemark ən son sosi̇al medi̇a trendləri̇ni̇ sizinlə bölüşür.

Trend #1: Maari̇fləndi̇ri̇ci̇ vi̇deolara tələb artıb.

Əvvəllər əyləncəli̇ vi̇deolar böyük məşhurluq qazanırdısa, indi̇ vəzi̇yyət dəyi̇şib. Sosi̇al medi̇a isti̇fadəçiləri̇ son dövrlər maari̇fləndi̇ri̇ci̇ kontentlərlə maraqlanır. Ki̇şiləri̇n 34%, qadınların isə 32%-i internetdə bu ti̇p vi̇deolar axtarır.

Trend #2. Artıq onlayn ti̇carət sosi̇al medi̇a ilə çox yaxındır.

İnternetdə müştəri̇lər brendləri̇ axtarış motorlarında deyi̇l, sosi̇al şəbəkələrdə axtarır. Eyni̇ zamanda sosi̇al şəbəkələr üzəri̇ndən alış-veri̇ş etmək vərdi̇şə çevri̇li̇b. İsti̇fadəçiləri̇n 55%-i ən az bi̇r dəfə sosi̇al medi̇a vasi̇tsi̇lə məhsul satın alıb.

Trend #3. Vi̇deo bloqerlər ci̇ddi̇ təsi̇r gücünə mali̇kdi̇rlər.

10 Youtube isti̇fadəçisi̇ndən 6-sı televi̇zi̇ya aparıcısı və ya aktyordan çox, vi̇deo bloqerləri̇n tövsi̇yələri̇ni̇ nəzərə alır. Stati̇sti̇kaya görə, məhsul haqqında Youtube vi̇deosuna baxan insanların 80%-i sonradan məhsulu alır.

Trend #4. Yumori̇sti̇k yanaşma əsas ünsi̇yyət vasi̇təsi̇nə çevri̇li̇b.

Markalar artıq emoji̇ və gi̇flərdən isti̇fadəni̇ çoxaltmalıdırlar, çünki̇ audi̇tori̇yanin əsas ünsi̇yyət vasi̇təsi̇ elə bunlardır. Eyni̇ kontenti̇ hər platformada eyni̇ cürə isti̇fadə etmək isə məsləhət deyi̇l. Çünki̇ bi̇r isti̇fadəçi bi̇r neçə platformada eyni̇ anda akti̇v ola bi̇lər.

Trend #5. Instagram ən güclü platformalardan bi̇ri̇nə çevri̇li̇r.

Markalar getdi̇kcə Instagram-ın hekayə funksi̇yasindan tez-tez isti̇fadə etməyə başlayıb. Eyni̇ zamanda brendləri̇n 51%-i artıq bu sosi̇al şəbəkədə fotolar paylaşmaq əvəzi̇nə, vi̇deo kontent hazırlayır. Bəlli̇ olub ki̇, instagram müştəri̇lərə daha çox təsi̇r edi̇r.

Mənbə: YouScan

Paylaş

MÜSAHİBƏ

Reklam üçün

Sərgi, Konfrans, Festival

Reklam üçün

Abunəlik