İstehlakçılar həminki "cəlb olunma" sözünə marketoloqlar sərmayə qoymurlar. Forbes Insights tədqiqatının nəticələrinə 250 marketinq direktorunun və 2 mindən çox istehlakçının sorğusuyla tanış olduqdan sonra gəlmək olar. Bu tədqiqat bir çox maraqlı faktları açdı, onlardan biri isə əsasən marketoloqların və istehlakçıların ‘’cəlb etməni effektiv üsul’’ kimi hesab etmə fikirləri çox vaxt uyğun gəlməməsindən ibarətdir.


Bu isə marketoloqların sosial mediada müştərilərin ehtiyaclarını və arzularını pis anladıqlarından irəli gəlir.


Göstərilən qrafikdən də göründüyü kimi, marketoloqların 49%-i hesab edirlər ki, reklamın və ya digər onlayn-məzmunun genişləndirilməsi ‘’cəlb etməyə’’ güclü təsir göstərir, buna baxmayaraq isə, istehlakçıların 15%-i elanları bölüşərkən özlərini cəlb edilmiş hesab edirlər. Bu marketinq üzrə istifadəçilərin və rəhbərlərin fikir ayrılıqları brendlərin toqquşmasına gətirib çıxarır.