Bu gündən etibarən studiyamızın facebook səhifəsində MAXIMUM OUTLET adlı kampaniya keçirilir. Səhifəmizdə vaxtaşırı inanılmaz cəlbedici qiymətə şirkətin xidmətlərinə dair təkliflər yerləşdiriləcək. Təkliflər OUTLET-də oluqları müddət boyunca qüvvədə olacaqlar.
Daha sonra onlar yeniləri ilə əvəz olunacaq. Təklifdən yararlanmaq üçün Siz hüquqi şəxs olmalısınız. 

Kampaniyamız Yanvar ayının sonuna qədər keçərlidir.


Daha ətraflı suallar üçün info@maxcreative.org və ya facebook səhifəmizin facebook.com/maxiagency  inboxuna yaza bilərsiniz.