"Kokon agency"nin incəsənət-direktorları tərəfindən, Samir Huseynov-dan "Vanilla Boom" qəhvəxanası üçün müsbət-partlayıcı firma üslubu təqdim olundu. Stil "Sonicdesign"-in şəxsi layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.