Artemiya Lebedev-in məşhur "biznes-linç" dizayn studiyasının Azərbaycanda həyata keçirilməsi planlaşdırılan naviqasiya və ünvan lövhəciklərinin yeni dizaynı təqdim olundu. Dizaynerlər hökümlərini birmənalı və açıq şəkildə verdilər və  biz də onların bu fikirlərinə qoşuluruq.