MaxCreative və Campus Xaricdə Təhsil mərkəzi arasında olan iş birliyi nəticəsində şirkət üçün yeni logo və şirkət imici formalaşdırılmışdır. Korporativ kimlikdə müxtəlif detallar üçün dizaynlar işlənmişdir və o detallardan bəzilərini sunmaq istəyirik.