Blackbrother (Azərbaycan) studiyası Expressbank üçün print seriyası təqdim edib. Müxtəlif kredit xəttlərinin irəliləyişi çərçivəsində xarici və çap reklamı üçün uyğun key-visual hazırlandı. Bəzi nümunələrini sizə təqdim edirik:
 
 
 
 Nağd Kredit:
 
 
 Turizm və istirahət krediti:
 
 Neftçilər krediti: