Azərbaycanın müasir rəssamı Faiq Əhməd Azərbaycan vizual mədəniyyətin ən qədim ənənəsinə - xalçalığa üz tutmuşdur. Xalçaçılıq sadəcə tətbiqi-xalq incəsənətinin qədim növü deyil, o həmçinin köklü yenilikləri qəbul etməyən mühafizəkar sənətdir. Incəsənət əsərləri üzərində cəmləşən Faiq Əhmədin strategiyası vizual incəsənətinin aktual ənənəsinin yaranması prosesinin ön sıralarındadır. Onun yaratdığı xalçalarının yalnız bir redaktor tərəfindən yaradılmış qrafik rəsmlər deyil,  real olduğunu təsəvvür etmək çətindir.


 


İstehsalın ənnəvi texnologiyalarından istifade edərək, rəssam keçmişin yaşantılarını tanılmaz edir. Xalçaların üzərində iş prosesi zamanı məşhur rəssam bildirdi ki, "Mən bunları fikirləşmədən edirəm və bu mənim ani fikir və ifadələrimdir. Müasir dünyada bu cür dəyişikliklərlər gün baş verir.  Əsrlər boyu formalaşmış ideyalar, bir neçə saniyədə dəyişə bilər".


 

Mənbə: AdAsia