WTH Group, iri miqyaslı biznes tədbirlərinin təşkilatçısı (xüsusilə People Management ReForum "Winning The Hearts") və Superjob şirkəti araşdırma apardı ki, ümumiyyətlə Rusiyada işçilərin qəlbini qazanmaq lazımdrmı və onlar öz liderlərini necə görmək istəyir?Rəhbər hansı keyfiyyətlərə sahib olmalıdır ki, işçi personalı onu sevsin və yaxud da ən azından ona hörmət edib qulaq assın?Sorğunun nəticəsinə əsasən yaxşı liderin əsas keyfiyyətləri ağıl, peşəkar səriştə və insan ləyaqəti hesab olunur. Digərləri ikinci dərəcəlidir. Təəccüblü deyil ki, respondentlərin yalnız 4% -i müsbət cəhət olaraq onun liderlik xüsusiyyətini vurğulayıb.

İdarəetmə Allahın hədiyyəsidir yoxsa bacarıqdır?77% fəal rusların fikrincə insan lider olaraq anadan olmur onu sonradan da öyrənmək və bacarmaq olar. Düzdür hər 5-ci respondent (19 %) əmindir ki, lider sonradan ola bilməz. İnsan lider olaraq doğulur. 4% respondent isə cavab verməkdə çətinlik çəkib.

Bundan əlavə - hər şey nisbidir. Başçılar gəlir və gedir, lakin heyət isə nəticə çıxarır.Dörddə bir respondentin fikrincə (25%), onların keçmiş lideri, hazırda olandan daha yaxşı idi.

Rəhbərlər öz işçiləri ilə daha yaxşı davranır nəinki işçilər rəhbərləri ilə1600 respondentin sorğusu, rəhbərlərin və işçilərin qarşılıqlı iddiaları araşdırması nəticəsində SuperjobWTH Group müəyyən etdi ki, rəhbərlər öz işçiləri ilə daha yaxşı davranır nəinki işçilər öz rəhbərləri ilə. İşçilər hesab edir ki, onların rəhbərliyində çatışmayan tərəf səriştəsizlik, kobudluq və xəsislikdir. Lakin rəhbərlik əmindir ki, onun işçisində çatışmayan yeganə nüans puldur və yalnız bundan sonra - gərgin iş.
Araşdırma WTH GroupSuperjob şirkətinə məxsusdur.