Brendlər istehlakçıların beynində və bazar konyukturasında dəyişiklik etməklə məşğuldurlar. Bunun üçün müxtəlif strategiyalar yaradır və icra edirlər. Hər işdə olduğu kimi məsələyə səmimi yanaşma onun icrasını asanlaşdıran və sistemləşdirən alət və metodların tətbiqini zəruri edir. “Başqaları edir, biz də edək” və ya “başqaları etmirsə biz niyə edək” məntiqi ilə yanaşma nə məsələnin həllinə nə də fəaliyyətin keyfiyyətinə müsbət töhfə verə bilməz. Hər işdə olduğu kimi KSM fəaliyyətində də əsas açar məhz səmimiyyətdir. Digər bütün prinsiplər isə onun üzərində inşa edilir.


Ümumi gedişata baxsaq brendlər korporativ sosial məsuliyyətini əsas açar elementləri kimi 4 vacib prinsipi tam yetirməklə istehlakçıların rəğbətini qazanmağa çalışırlar.


1. Korporativ səmimiyyət – şirkətin korporativ mədəniyyəti, edilən layihənin brendə və bütün paydaşlara bağlı olması mütləqdir. Şirkət xaricindəki proseslər onun daxili ilə təzad təşkil etməməlidir. Şirkət ofis daxilində kağızdan istifadə minimuma endirmək barədə düşünmədən ağac əkmə kampaniyası etməsi, yaxud əvvəllər park olmuş ərazidə parkın dağıdılması ilə inşa edilən ofis mərkəzində yerləşərək təbiətin qorunması barədə danışmaq yersizdir.


Eləcə də, hər bir təşkilat üçün fundamental öhdəliklərdən olan çalışanlar müvafiq iş mühiti yaratmadan cəmiyyətin problemlərin aktiv iştirak edən təşkilat kimi mövqelənməyə çalışması, bunun üçün vəsait sərf etməsi yersizdir. Anlamaq və qəbul etmək lazımdır ki, əməkdaşlar cəmiyyətin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı cəmiyyətin digər qruplarına nisbətən şirkətə daha yaxındırlar. KSM evin içindən başlamalıdır.2. Öhdəliklilik- görünən və ölçülə bilən öhdəliklər. Biznes ölçülməyən heç nəyi sevmir və paydaşlar da yalnız ölçülə bilən məlumatlara etibar edirlər. Bu və ya digər addımı atmaqla dayanıqlığına verdiyiniz ölçülə bilən faydadan danışmalısınız. İcra edilən aktivliklərin hesabatından əlavə konkret problemə təsiri barədə paydaşların məlumatlandırılması lazımdır. Mərkəzdə problemi qoymamalı, ona yönəlik addımların əldə olunmaq istənən nəticəyə təsiri aydın təsvir edilməlidir. “Daş da pulsuzdur, quşda pulsuzdur” məntiqi biznes üçün keçərli deyil. Biznes zaman, zaman isə pul eməkdir. Biznes zamandan başqa hər şeyi pulla ala bilər.3. Dayanıqlı investisiyalar – mövzu sadəcə fondları maliyyələşdirmək deyil, həm də dayanıqlılığa yönəlik texnologiyalara investisiyanın çıxışını asanlaşdırmaqdır. Bu tip proseslər bank təşkilatlarının fəaliyyəti ilə məhdudlaşmamalı, bank və qeyri-bank təşkilatlarının birgə fəaliyyətinin nəticəsi olmalıdır. Heç kim dünyanı qurtaracaq tək qəhrəman ola bilməz. Tək əldən səs çıxmaz.4. Uzun müddətli fokuslanma - brend seçdiyi dayanıqlılıq spektrini dəstəkləməkdə uzun müddət davam etməlidir. Layihələr qısa müddətli və ya epizodik olduğu zaman aktuallığını itirəcək və həm də nəticənin əldə edilməsi mümkün olmayacaqdır. İstehlakçı davranışında brendə məhz bu mövzuda rəğbətin yaranması üçün də zaman lazımdır. Bu qətiyyən epizodik və dayanıqlı olmayan fəaliyyətin hər il ənənə şəklində təkrarlanması ilə qarışdırılmamalıdır. Dayanıqlığa yönələn fəaliyyətlər uzun müddətə hesablanmış və epizodik olmayanlardır.Əslində çox sadə sualın səsləndirilməsi lazımdır: Mən dünyanın daha yaxşı yaşanılan yerə çevrilməsi üçün hansı fəaliyyəti göstərməliyəm. Siyahını sonsuz sayda uzada bilərik. Uzun olan siyahıdan biznes maraqları və lokal olan məsələlərin kəsişdiyi bir və ya bir neçə sayda vektor kafidir.
Səfər Aslanov