Facemark.az xarici mənbəyə istinadən "Əsas maliyyə anlayışları" haqqında araşdırma yazını təqdim edir!


Maliyyə nədir?
Pul gündəlik həyatımızda istifadə olunan qlobal valyutadır. Ona görə də biz maliyyə sisteminin necə işlədiyinin əsaslarını bilməliyik (makroiqtisadiyyat) və yetkinlik həyatına (mikroiqtisadiyyat) uyğunlaşmalıyıq . Makroiqtisadiyyat bizə dünyanı, müəyyən bir ölkənin vəziyyətini və sərvətini, eləcə də insanların ehtiyaclarını anlamağa kömək edir, mikroiqtisadiyyat isə şəxsi iqtisadi biliklərə aiddir.


Əsas maliyyə anlayışları


Mənfəət - Mənfəət hər hansı bir iş fəaliyyətindən əldə etdiyiniz faydadır . Xərcləri, vergiləri, nisbi və mütləq xərcləri hesabladıqdan sonra maliyyə fəaliyyətindən əldə etdiyiniz gəlirdirPulla bağlı qərar verərkən, fikrinizin nəticəsini qabaqcadan görmək və onun sərfəli olub-olmayacağını görmək üçün xərclər və faydalar barədə düşünməyə və hesablamağa çalışınHər şey ola bilər: kredit, biznes ideyası, investisiya və s.


Ödəmə qabiliyyəti - borclarını ödəmək qabiliyyəti. Xərclərinizi ödəmək üçün kifayət qədər pulunuz olduğu üçün onu ödəyə bilsəniz, "maliyyə cəhətdən sağlamsınız". Əgər siz bir təşkilatsınızsa, ödəmə qabiliyyəti onun uzunmüddətli maliyyə məqsədlərinə çatmaq qabiliyyətinə aiddir. Borclarınızı nə qədər asan ödəsəniz, bir o qədər etibarlı olacaqsınız.


Likvidlik – Likvidlik , aktivlərinizin əhəmiyyətli dəyər itkisi olmadan dərhal ləğv edilməsi üçün nə qədər əlçatan olduğunu ölçürAktivlərinizi ləğv etmək sizin üçün nə qədər asan olarsa, bir o qədər likvidliyiniz olacaqdır.


Likvidlik firmanın qısamüddətli öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətidir


Ödəmə qabiliyyəti firmanın uzun müddət ərzində fəaliyyətini davam etdirmək qabiliyyətidir.


Faiz – Borc götürmək və ya onun qaytarılmasını gecikdirmək üçün tutulan pul haqqı və adətən İllik Faiz dərəcəsi kimi faizlə ifadə edilir. Kredit tələb edən zaman banklar adətən faiz dərəcələri verirlər. Kreditin riskindən, məbləğindən və maliyyə vəziyyətindən asılı olaraq adi faiz dərəcələrinin 1%-i və ya 2%-i götürülməlidir .


İnflyasiya – İnflyasiya mal və xidmətlərin ümumi qiymətində ümumi artımdır və nəticədə valyutanın dəyərinin azalmasıdır. İnflyasiya İstehlak Qiymətləri İndeksi ilə hesablanır və ev təsərrüfatlarının pul imkanlarına təsir göstərir.


Amortizasiya – Aktivin dəyərinin aşınması və ya azalması (zamanla dəyərin azalması və ya itkisi) və ya öhdəliklərin (kredit və ya öhdəliyin azalması)


Risk tolerantlığı – İnvestisiya edərkən , mümkün dəyişiklikləri və riskləri nəzərə alaraq, ona uyğunlaşmaq qabiliyyətini hesablamalısınızRisk dözümlülüyünüz yüksəkdirsə, sərmayənizi davam etdirə bilərsiniz, aşağı risk tolerantlığınız varsa, risk və itkilərlə üzləşə bilərsiniz.


Xalis dəyər – Ümumi aktivlər ilə kreditorlarınıza və maliyyə maraqlı tərəflərinizə borcunuz olan ümumi məbləğ arasındakı fərq . Bu, aktivlərinizin faktiki və cari qiymətidir.