Facemark.az xarici mənbəyə istinadən "Avropa Şurasının Korrupsiyaya Qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO)" haqqında araşdırma yazını təqdim edir!Avropa Şurası (AK) Nazirlər Komitəsinin 4 may 1998-ci il tarixdə keçirilmiş 102-ci iclasında qəbul edilmiş (98) 7 saylı qətnaməsi ilə Korrupsiyaya qarşı mübarizə “şəklində” 1 may 1999-cu il tarixinə uzadılmış qismən saziş”. Dövlətlər Qrupunu (GRECO) yaratmaq səlahiyyəti yaradılmış və bu səlahiyyət əsasında GRECO 1999-cu il mayın 1-də 17 təsisçi üzv dövlət tərəfindən 1999-cu il tarixli №-li prinsipial qərarı ilə yaradılmışdır.


GRECO-da iştirak
AK çərçivəsində yaradılmış və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə birlikdə Şuranın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatı kimi tanınan GRECO korrupsiyaya qarşı mübarizədə beynəlxalq reputasiya və nüfuza malik çevik və effektiv mexanizmdir. İştirak üçün AK üzvü olmaq vacib deyil.Tam üzvlük üçün yeganə şərt GRECO tərəfindən qiymətləndirilməyi qeyd-şərtsiz qəbul etmək və heç bir qeyd-şərtsiz “qarşılıqlı qiymətləndirmə” mərhələlərində iştirak etməkdir .


AK üzvü olan ölkələrlə yanaşı, ABŞ da GRECO-nun üzvüdür. GRECO-da iştirak durmadan artır və Belarusun 13 yanvar 2011-ci ildə Qrupa qoşulması ilə üzvlərin sayı 49-a çatıb. Ölkəmiz mühüm milli və beynəlxalq problemə çevrilmiş korrupsiyaya qarşı mübarizə iradəsinin və qətiyyətinin göstəricisi kimi 2004-cü il yanvarın 1-də GRECO-ya üzv qəbul edilmişdir.


2020-ci il yanvarın 1-dən Qazaxıstan GRECO-ya üzv olub və GRECO-nun üzvlərinin sayı 50-yə çatıb.


Məqsəd
GRECO-nun məqsədi “dinamik qarşılıqlı qiymətləndirmə prosesi”dir (Qarşılıqlı qiymətləndirmə və həmyaşıdlara təzyiq mexanizmlərinin dinamik prosesini işlətməklə məqsəd üzvlərin AK tərəfindən müəyyən edilmiş antikorrupsiya standartlarına uyğunluğunu qiymətləndirmək və bu yolla onların potensialının artırılmasına kömək etməkdir