Sakit Səmədov


Logix-in CEO-su, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) dosenti
Şəkil1: Dünya ölkələrinin 2018-ci il ÜDM həcmi.


Dünya İqtisadiyyatının ÜDM-nin ümumi həcmi 86 trilyon dollar təşkil edir və bu ÜDM həcminin 75%-i 15 ölkənin payına düşür. 2017-cu ildə isə bu rəqəm 80 trilyon dollar təşkil edirdi. Ümumilikdə ölkələrin böyüməsinin ÜDM-yə nəzərən hesablandığını nəzərə alsaq, hər keçən il böyümə müşahidə olunduğunu görünür. 2020-ci ildə isə G7 ölkələrində 5-8% kiçilmə müşahidə olunacağı təxmin olunur. Hətta Almaniyada bu kiçilmənin 6,5% olacağı proqnozlaşdırılır.NO


Ölkələr


ÜDM (Nominal, USD)


Dünya üzrə (%)


#1


ABŞ


$20.49 trilyon


23.89%


#2


Çin


$13.61 trilyon


15.86%


#3


Yaponya


$4.97 trilyon


5.79%


#4


Almaniya


$4.00 trilyon


4.66%


#5


İngiltərə


$2.83 trilyon


3.29%


#6


Fransa


$2.78 trilyon


3.24%


#7


Hindistan


$2.73 trilyon


3.18%


#8


İtalya


$2.07 trilyon


2.42%


#9


Brazilya


$1.87 trilyon


2.18%


#10


Kanada


$1.71 trilyon


1.99%


#11


Rusiya


$1.66 trilyon


1.93%


#12


Cənubi Koreya


$1.62 trilyon


1.89%


#13


Avstraliya


$1.43 trilyon


1.67%


#14


İspaniya


$1.43 trilyon


1.66%


#15


Meksika


$1.22 trilyon


1.43%2018-ci ilin statistikasına əsasən Çin 13,61 (14,2 trilyon-2019) trilyon dollarlıq ÜDM həcminə görə dünyanın 2-ci nəhəng iqtisadiyyatına sahibdir. Dünya ümumi ixrac həcmi 18,74 trilyon dollardır, idxal həcmi isə 19 trilyon dollardır. Çinin ixracat həcmi 2,5 trilyon, idxal həcmi isə 2 trilyon dollardır. Ümumilikdə Çinin ticarət dövriyyəsi 4,5 trilyon, yəni ümumi ticarət dövriyyəsinin 12%-ni təşkil edir. İndi deyəcəksiniz ki, Çin 2-ci yerdədir, 1-ci yerdə Amerikadır. Lakin digər tərəfdən dünya miqyasındakı idxal-ixrac rəqəmlərinə nəzər saldığımızda vəziyyəyin nə qədər ciddi olduğunu aydın görmək olar. Son 3 ilin statistikasına nəzər salsaq görərik ki, Çindən ən böyük idxal həcminə sahib olan ölkə də Amerikadır və bu rəqəm təqribi 419 milyard dollardır.Şəkil 2: Çinin Dünya ölkələrinə ixracat həcmi


Ümumilikdə Çin ucuz qiymət siyasəti ilə dünya miqyasında inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin ən böyük tədarükçüsünə çevrilmişdir. Avropa, Orta Şərq və MDB ölkələrinə olan təqribi 600 milyard dollarlıq ixrac rəqəmlərinə nəzər yetirdiyimiz zaman görərik ki, söhbət heç də kiçik rəqəmlərdən getmir.


Səkil 4: Çinin Avropa ölkələrinə eksport həcmi


MİN ABŞ DOLLARI


İdxalçılar


2017-ci ildə ixrac edilib


2018-ci ildə ixrac edilib


2019-cu ildə ixrac edilib


Avropa ölkələrinin cəminə


373194053


410794095


428131103


Almaniya


71224289


77908711


79706091


Niderland


67325060


73124185


73945370


İngiltərə


57039880


56987896


62275959


İtaliya


29234031


33266948


33414562


Fransa


28029290


31193002


33104056


İspaniya


23014599


25064193


26825957


Polşa


17916691


20944256


23906087


Belçika


15779441


17137810


18242346


Çexiya


8781492


11912529


12911008


İsveç


7019611


8254438


8515588


Yunanıstan


4780552


6542161


7740224


Danimarka


6495779


7298392


6716704


Macarıstan


6042580


6540410


6439100


Rumıniya


3776979


4512111


4562822


Portuqaliya


3464745


3768702


4325492


Sloveniya


2889919


4435174


3404442


İrlandiya


2908818


3651707


3267313


Finlandiya


2838389


3086395


3024718Səkil 5: Çinin Orta Şərq ölkələrinə eksport həcmi


MİN ABŞ DOLLARI


İdxalçılar


2017-ci ildə ixrac edilib


2018-ci ildə ixrac edilib


2019-cu ildə ixrac edilib


Orta Şərq ölkələrinin cəminə


126441402


126597827


135920300


BƏƏ


28842011


29902887


33450538


Səudiyyə Ərəbistanı


18320971


17560589


23924462


Türkiyə


18143520


17864201


17321763


Misir


9512991


12020880


12217146


İran


18642027


14008984


9608726


İsrail


8949589


9315784


9516484


İraq


8348527


7917674


9473787


Küveyt


3115497


3321341


3860876


İordaniya


2811456


2973958


3734207


Oman


2325082


2875748


3020370


Yəmən


1645825


1876595


2821134


Qatar


1683515


2488628


2409266


Livya


2021808


1982773


1676014


Bəhreyn


904233


1138820


1487765


Suriya


1104989


1275207


1315799Səkil 3: Çinin MDB ölkələrinə eksport həcmi


MİN ABŞ DOLLARI


İdxalçılar


2017-ci ildə ixrac edilib


2018-ci ildə ixrac edilib


2019-cu ildə ixrac edilib


MDB ölkələrinin cəminə


72126570


80675089


87205697


Rusiya


43149783


48005203


49484540


Qazaxıstan


11632542


11326581


12806979


Ukrayna


5040557


7025517


7379260


Qırğızıstan


5371401


5546955


6312091


Özbəkistan


2763952


3942096


5044571


Belarusiya


933513


1145353


1777676


Tacikistan


1323547


1425934


1612376


Gürcüstan


915538


1102603


1400272


Azərbaycan


387613


516278


617035


Türkmənistan


369050


316779


431024


Ermənistan


141175


213134


220341


Moldaviya


97899


108656


119532Dünya ölkələri üçün sənayenin bir ölkədə mərkəzləşməsinin çox böyük risk olduğunu hamımız çox yaxşı bilirik. Bu gün ən kiçik şirkətlər belə satış və satınalma proseslərini optimallaşdırmaq üçün ən az 3 alternativlə işləyərkən dünya ölkələrinin Çin təhlükəsini görməzdən gəlməsi çox maraqlıdır. Təbii ki, bu istiqamətdə müxtəlif fikirlər səsləndirmək olar. Çində işçi qüvvəsi çox ucuzdur. Çində əsas sənaye ilə yanaşı yan sənaye sahələri də inkişaf edib. Buna görə də zavodları orda tikdiyiniz zaman xammal tədarükü daha asan olur və s. kimi. Bu fikirlərin bəziləri ilə razıyam, lakin tabloya daha kənardan baxdığımız zaman aydın olur ki, bu sərfəli olsa da, ən səmərəli metod deyil. Bütün bunlar bilərəkdən və ya bilməyərəkdən monopoliya yaranmasına səbəb olur.


Hazırkı vəziyyətdə olduğu kimi, Çində baş verəcək istənilən fövqəladə hadisələr, böhranlar baş verdiyi zaman bütün dünya ölkələri ağır nəticələrlə üzləşirlər. Misal olaraq deyə bilərəm ki, pandemiya dövründə G7 ölkərinin toplam zərəri 4.11 trilyon dollar olmuşdur. Ümumilikdə digər ölkələrlə birlikdə dəymiş zərərin həcmi 5,75 trilyon dollardır. G7 ölkələri Beynəlxalq hüquq normalarına görə dəymiş bu zərəri Çindən tələb etməyə hazırlaşır. Britaniyanın rəsmi olaraq elan edilmiş dövlət xərclərindənasılı olaraq 449 milyard dollar zərər tələb edə bilər. Eyni şəkildə, ABŞ 1 trilyon 200 milyard dollar, Kanada 59 milyard dollar və Avstraliya 37 milyard dollar zərərin qarşılanmasını tələb edə bilər.


İndi məni bir sual düşündürür: Dünya nəhəngləri Çinin dünya iqtisadiyyatının sənaye mərkəzinə çevrilməsini görmürdülər mi və ya bilərəkdən mi belə olmasını dəstəklədilər? Gəlin baxaq görək bu hər zaman belə idi mi? Əslində belə deyildi. Aşağıda linkdəki videoya və sizə təqdim etdiyim qrafikdə son 10 ildəki böyümə tempinə nəzər salsanız əslində mənzərənin fərqli olduğunu görəcəksiniz.
Şəkil 6: Çin ÜDM həcminin son 10 ildəki artım tempi


İndi deyəcəksiniz ki, bu rəqəmləri hamı bilir və bu rəqəmlər bizim nəyimizə lazımdır?


Bəli bu rəqəmləri bütün dünya ölkələri bilir və hal-hazırda pandemiya sonrası iqtisadiyyatlarının yenidən dizayn edilməsi prosesi başlamışdır. İqtisadiyyatı və biləvasitə sənayesi Çindən asılı olan ölkələr alternativlərin formalaşması üçün fəaliyyətə başlayıblar artıq. Təqribi rəqəmlərə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, 2,5 trilyon dollarlıq bir sənaye paylanmasından söhbət gedir. G7 ölkələri sənayelərinin alternativli tədarük zəncirinin formalaşması üçün xammal və yarımfabrikat potensialı olan ölkələrə yatırım etməyə hazırdırlar.


Mən düşünürəm ki, biz doğru analiz edib və doğru istiqamətdə yatırım yönləndirməsi etsək, sadəcə bizə nəqliyyat baxımından yaxın ölkələrin tədarük ehtiyacının bir hissəsini qarşılaya bilərik. Rəqəmlərin dili ilə desək yuxarıda qeyd etdiyimiz təqribi 600 milyard dollarlıq tədarük ehtiyacının minimum 5%-ni(30 milyard dollar) maximum 10%-ni (60 milyard dollar) qarşılaya bilərik. Bu rəqəmlər ölkə iqtisadiyyatı möhkəmlənməsi və qeyri-neft sektorunun inkişaf etməsi üçün çox əhəmiyyətli təsirə malik ola bilər.


Biz də ölkə olaraq bu proseslərdən kənarda qalmamalıyıq. Dünyada baş verəcək dəyişikliklərdən faydalanmaq lazımdır.


Atılacaq addımlar çox sadədir əslində:


  1. İnkişaf etmiş ölkələr və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə iqtisadi danışıqlara başlanmalıdır. Azad iqtisadi zonaların yaradılması da daxil olmaqla, o ölkələrin tədarük ehtiyacının Azərbaycana yönləndirilməsi istiqamətində işlər görülməlidir.
  2. Azərbaycanın mövcud sənaye xəritəsi çıxarılmalıdır. Bu sənayenin istehsal potensialına müvafiq olaraq daxili satınalma imkanlarının gücləndirilməsi istiqamətində, yan sənayenin inkişaf etdirilməsi təmin edilməlidir. Bir sözlə desək qoruma iqtisadiyyatı tətbiq olunmalıdır.
  3. Daxili xammal və yan sənaye dəstəkli iri sənaye sahələrinin istehsal potensialı gücləndirilərək xarici bazarlara çıxış imkanları araşdırılmalıdır.
  4. Dövlət ölkənin mövcud ixracat infrastrukturunu gözdən keçirərək, təkmilləşdirməli və sənayenin ixrac yönümlü olmasını təşviq etməlidir.
  5. Ölkənin sənaye xəritəsinin analizi nəticəsində öncədən qurulmuş, lakin zəif inkişaf etmiş və ya ümumiyyətlə diqqətdən kənarda qalmış sənaye sahələrinin inkişafı üçün dəstək proqramları həyata keçirilməlidir. Dövlət dəstəkli subsidiyalar və ya güzəştli, uzun müddətli kredit imkanları tətbiq olunmalıdır.
  6. Universitetlərlə sənayenin əməkdaşlığı gücləndirilməlidir və effektiv kadr siyasəti həyata keçirilməlidir.
  7. Sahibkarların yanlış yatırımları nəticəsində doğru istiqamətlənməmiş, sənaye sahələri nəzərdən keçirilməlidir və yeni istiqamətə yönləndirilməsi təmin olunmalıdır.
  8. Ölkənin ehtiyac potensialından artıq istehsal gücünə malik fabriklər analiz olunmalıdır və onlara yeni bazarların tapılması istiqamətində dəstək verilməlidir.
  9. Eyni sektorda fəaliyyət göstərən sahibkarlar konsorsiyum qurmalıdırlar və daxili bazarın tələbatının tam ödənilməsi ilə yanaşı, beynəlxalq bazarlara çıxış imkanlarını araşdırmalıdırlar.