Musiqi ilk zamanlarından insanların əhval-ruhiyyəsinə, hal və hərəkətlərinə təsir edən bir vasitə olmuşdur. Musiqi bəşəri olduğu üçün insanların hansı dildə danışmasına baxmayaraq eyni bir duyğu altında birləşdirir. Marketinq mütəxəssisləri xüsusən son zamanlarda insanların satınalma prosesinə musiqinin təsirini araşdırmışdır. Hazırda bir çox marka bu vasitədən çox uğurla istifadə edir. Xüsusən də pərakəndə sektoruna aid markalar. Mağaza daxili dekorasiyadan sonra ikinci önəmli faktor musiqidir.Psixioloq Brunner 1990-cı ildə "Journal of Marketing" dərgisində yayınladığı məqalədə 3 əsas məsləyə diqqət çəkir.


1. İnsanlar musiqiyə emosional reaksiya göstərirlər


2. Musiqinin müddəti, tonu, janrı və tempi insanlarda fərqli duyğular yaradır.


3. İnsanların çalınan musiqini əvvəlcədən bilməsi onların emosional təcrübələrinə təsir göstərir.Həqiqətən də, Brunerin dediyi məqamları analiz etsək maraqlı detallar ortaya çıxacaq. Yavaş templi musiqi insanların mağazalarda daha çox vaxt keçirməsinə səbəb olur. Bu da öz növbəsində satışların ümumilikdə 32% artmasına səbəb olmuşdur. Buna marketin terminolgiyasında pleasure-arousal-dominance (PAD-zövq-oyandırma-üstünlük) adı verilir. Musiqinin temp seçimində əsas məqam mağazaların hansı hədəf kütləsinə yönəlməsidir. Orta və aşağı seqment mağazalarda alıcıların sıxlığını nəzə alaraq daha çox populyar musiqidən istifadə edilir. Daha çox üst seqmentə yönələn butik mağazalarda isə həzin musiqi seçilir. Fərqli zamanlarda müştərilər üzərində aparılan sorğular zamanı, fərdlər onlara tanış olan musiqi parçaları çalınan mağazalarda, bilmədikləri musiqi çalınan mağazalara nisbətən daha çox vaxt keçirdiklərini bildirmişlər.Eyni zamanda restoran sektorunda çalınan musiqilərin də istehlakçılar üzərində ciddi təsiri var. Təbii ki, lüks restoranlarla fast food restoranlardakı musiqi hökmən fərdlidir. Araşdırmalar nəticəsində yavaş musiqi altında insanların yemək və içkiyə daha çox pul xərclədiyi görünməktədir. Yüksək templi musiqilər daha çox nahar fasiləsi üçün nəzərdə tutulan fast food restoranlar üçün xarakterikdir. Bu cür musiqinin eyni zamanda restoran içi xidməti də sürətləndirdiyi müşahidə edilmişdir.Digər məqam isə oxunan musiqinin tonudur. Yalch ve Spangenberg tərəfindən aparılan araşdırmada gənclərin yüksək səsli musiqi çalınan mağazalarda daha çox alış-veriş etdiyi, yaşlıların isə daha alçaq səsli musiqi çalınan mağazalarda daha çox alış-veriş etdiyi ortaya çıxmışdır. Mütləq şəkildə mağazaların və restoranların mərkəzi səs sitemləri də düzgün və işlək vəziyyətdə olmalıdır. Məkanın yər yerində eyni ton hiss edilməlidir.


Nəhayət əsas şərtlərdən biri də janrdır. Örnəklərə baxsaq görərik ki, klassik musiqi çalınan mağazalarda və restoranlarda insanlar daha yüksək qiymətli məhsullara yönəlirlər. Xüsusən də, bir sıra şərab mağazalarında bunu görə bilərik. Bundan başqa yeni il və digər bayramlar ərəfəsində həmin bayrama aid olan musiqilərin çalınması insanların həmin növ məhsullara yönəlməsinə yol açır. Alman və fransız şərabları satan mağazaların birində aparılan bir araşdırmadan maraqlı nəticələr ortaya çıxmışdır. Mağazada 1 həftə yalnız alman, 1 həftə isə yalnız fransız olmaqla 2 həftə boyunca musiqilər çalınmışdır. Nəticədə alman musiqisi çalınan həftədə alınan şərabların 73%-nin alman, fransız musiqisi çalınan həftədə alınan şərabların 77%-nin fransız şərabı olması müəyyən edilmişdir.